120

(permalink)

120

(permalink)
Identifier
120
Transfer of custody
Centre de Documentació i Museu Tèxtil - CDMT
Acquisition
Biosca, Josep
Material
Technique
Depiction
Dimension
16 cm (height)
104 cm (width)
Production time
Production place
Type of object

Description

Fragment de cinturó de dona o hizam amb decoració policroma. Aquests cinturons o faixes eren part de la indumentària tradicional de la dona marroquina. Es portaven per sobre del caftan i eren considerats com una peça de luxe, utilitzada per les dones de classe alta en dies assenyalats. Les peces senceres poden arribar a tenir una llargària de fins a 4 m amb un ample aproximat entre 30-33 cm. Els extrems finalitzen amb un serrell dels mateixos fils d’ordit o bé, anar afegit. El cinturó es portava doblegat per la meitat en sentit longitudinal, de manera que tenia dues cares que podien ser utilitzades de forma indistinta i així, poder-lo combinar amb el color del caftan amb que es duia. Això comportava una decoració diferent per a cada costat de la faixa, efecte que s’aconseguia al tintar parts dels fils d’ordit en diferent color abans de montar-los en el teler. Moltes vegades, com en aquest cas, només és conserva un fragment d’una de les meitats. La decoració es distribueix en registres horitzontals de diferent amplada a on l’habilitat del teixidor combina diferents motius i colors per a crear un repertori abigarrat que omple tota la superficie de la peça. Els motius es repeteixen de forma calidoscòpica multiplicant formes geomètriques, flors, elements vegetals i entrellaços de clara influència granadina, turca i oriental . A l’inici i al final de cada peça, trobem sempre dos elements comuns a totes les faixes encara que aquests motius adoptin diferent disseny: primer una banda amb funció profilàctica amb símbols protectors com la hamsa o mà de Fàtima contra el mal d’ull i, a continuació, la marca de fàbrica o del teixidor. De la peça del CDMT es conserva el primer registre amb la mà de Fàtima enmig de dos florons encarats i la marca de fàbrica que, en aquest cas, és una flor de quatre pètals arrodonits que alterna amb florons i flors de quatre pètals apuntats. . DESCRIPCIÓ TÈCNICA: Lampàs, efecte de decoració per 8 trames llançades interrompudes; fons en sarja de 3 pesant (Z) i decoració en sarja de 3 lleugera (Z) . ORDIT - relació d’ordits: 2 ordits, en relació : 3 fils ordit de fons / 1 fil ordit de lligadura - matèria: ordit de fons: seda; color blau-gris; gruix irregular; fil simple; torsió Z ordit de lligadura: seda; color morat; fil simple; torsió Z - densitat: 72 fils/cm - escalat: 3 fils ordit de fons . TRAMA - relació de trames: 9 trames, en relació: 1 trama de fons / 3-5 trames decoració - matèria: 1 trama de fons: seda; color violeta; STA 9 trames decoració interrumpides: seda; colors blanc, blau cel, groc, morat, teula, verd clar, verd fosc i violeta; STA - densitat: 16 -20 passades/cm - escalat: 1 passada . VORAVIUS : conserva 1 voraviu: 2 cordelines formades per fils de seda de diferents colors, agrupats en torsió Z que treballen en tafetà amb totes les trames de la resta teixit . RAPORT de disseny: dau d’ordit: 7,5 cm . TELER: de llaços, ordit passat a punta i retorn, 2 plegadors d’ordit