2435

2435

Identifier
2435
Transfer of custody
Centre de Documentació i Museu Tèxtil - CDMT
Acquisition
Biosca, Josep
Material
Technique
Depiction
Dimension
13.5 cm (height)
31 cm (width)
Production time
Production place
Type of object

Description

Teixit relacionat amb la peça del CDMT reg.2794 tant pel què fa a la tècnica com al seu disseny del que només es diferencia pel canvi de colors a una part del motiu. El bon estat de conservació en que es troba aquesta peça ens permet fer una lectura completa de la composició del seu disseny, del que observem formes i elements vegetals molt diferents als habituals en les sederies nassarites. Les estructures rectilínies i geomètriques s’han substituït aquí per xarxes ogivals que també trobem en els velluts coetànis de fabricació italiana i apareix la carxofa o flor de lotus tancada, d’influència oriental. Aquestes innovacions podem atribuir-les al treball de teixidors mudeixars en contacte amb les noves tendències que poc a poc es van expandint per la península. Les formes apuntades, les palmetes obertes amb un nus central –aquí en un to rosat poc contrastat sobre el fons vermell que fa que passin quasi desapercebudes-, els anells amb decoració de perles que abracen les tiges i la forma vegetal de la carxofa-lotus, s’utilitzaran a partir d’ara com a recurs decoratiu en els velluts i domassos tot al llarg del següent segle. LAMPÀS amb decoració per efecte de 4 trames llançades, fons setí pesant i decoració en tafetà . ORDIT - relació d’ordits: 2 ordits, en relació: 6 fils ordit de fons (alternen 1 fil doble i 1 fils senzill) / 1 fil ordit de lligadura - matèria: ordit de fons: seda; color vermell; fils simples; torsió Z ordit de lligadura: seda; color vermell; fils simples; STA - densitat: 78 fils d’ordit de fons / 13 fils ordit de lligadura - escalat: 3 fils d’ordit de fons . TRAMA - relació de trames: 5 trames, en relació: 1 trama de fons / 1 trama decoració llançada + 2-3 trames decoració llançades interrompudes - matèria: 1 trama de fons: seda; color vermell; STA 1 trama de decoració llançada continua: seda; color verd; STA 3 trames de decoració llançades interrumpides: seda; colors, blau, groc i blanc; STA - densitat: 25-29 passades/ cm - escalat: 1 passada . VORAVIUS : conserva un voraviu de 4 cordelines de fibra vegetal, torsió S, que treballen en tafetà . RAPORT de disseny: 20 x 14 cm . TELER: de llaços amb el passat d’ordit a punta i retorn; 2 plegadors d’ordit.