3939

(permalink)

3939

(permalink)
Identifier
3939
Transfer of custody
Centre de Documentació i Museu Tèxtil - CDMT
Acquisition
Viñas Geis, Ricard, Viñas, Ricard
Material
Technique
Depiction
Dimension
18.3 cm (height)
49.5 cm (width)
Production time
Production place
https://sws.geonames.org/2219875/
Type of object

Description

Dos fragment de teixit (n.r.3939 i n.r. 285) amb registres horitzontals de merlets i flors de lotus en positiu i negatiu combinats amb franges que emplacen en el seu interior cercles de perfil vegetal amb arbres de la vida acompanyats d’una densa decoració floral molt estilitzada. Probablement els teixits amb aquest tipus de disseny són de producció posterior a les sedes d’entrellaços i estrelles. El conjunt decoratiu manté encara la seva estructura ordenada però ara amb elements lleugerament naturalistes i una gamma cromàtica més limitada. Es fa difícil adscriure la peça a una cronologia i zona geogràfica concreta donada la continuïtat que els motius nassarites tenen en el Nord d’Africà per l’emigració de molts teixidors després de la caiguda del regne de Granada. La anàlisi de colorants ha donat com a resultat cotxinilla en lloc de la roja habitual cosa que ens fa decantar per una atribució a tallers nord-africans. . DESCRIPCIÓ TÈCNICA: LAMPÀS amb efecte de decoració per 3 trames llançades, fons tafetà doble per ordit (teletó) i decoració en tafetà . ORDIT - relació d’ordits: 2 ordits, en relació: 2 fils dobles d’ordit de fons / 1 fil d’ordit de lligadura - matèria: ordit de fons: seda; color vermell; fils simples; torsió Z ordit de lligadura: seda; color vermell irregular; fils simples; torsió Z - densitat: 36 fils dobles d’ordit de fons / 18 fils d’ordit de lligadura - escalat: 2 fils dobles d’ordit de fons . TRAMA - relació de trames: 4 trames, en relació: 1 trama de fons / 1 trama decoració - matèria: 1 trama de fons: seda; color beix; STA 1 trama de decoració interrompuda: seda; color blanc; STA 2 trames de decoració a canvis: seda; colors groc i blau; STA - densitat: 18 passades/cm - escalat: 1 passada . VORAVIUS : conserva 1 voraviu format per 10 cordelines de fibra vegetal, torsió S, treballant en tafetà . RAPORT de disseny: dau d’ordit: 9 cm . TELER: de llaços amb passat d’ordit a punta i retorn