2496

(permalink)

2496

(permalink)
Identifier
2496
Acquisition
Biosca, Josep
Material
Technique
Production time
Production place
Type of object

Description

Fragment del teixit anomenat Teixit de sant Daniel que prové del sepulcre d’aquest sant a l’església de santa Anna a Barcelona. Segons la tradició, el teixit va ser una ofrena del compte Ramón Berenguer IV després de participar en la conquesta d’Almeria l’any 1147. Nombrosos fragments de la mateixa procedència es troben dispersos en altres col•leccions d’arreu el món . Dins d’espais similars a petits nínxols en forma de màndorles hi ha parelles d’aus de dos tipus diferents que tenen, de forma alterna, els cosos encarats i els caps oposats; entre elles hi ha la figura estilitzada d’un Arbre de la Vida. La pèrdua quasi total d’una de les trames de la decoració –la de color verd fosc- ha fet que moltes vegades es malinterpretés la cara principal de la peça, identificada ara de forma correcta pel treball espolinat que les trames d’oropel o or de Xipre fan en els caps i becs dels ocells. La peça forma part del grup identificat per D.Shepherd com a teixits del període almoràvit fets a Almeria, dada que ratificaria el lloc d’on prové segons la tradició. La forma com treballen els lligaments, la manera d’utilitzar la trama espolinada i els colors de les peces són els trets principals d’aquest conjunt de teixits i, malgrat que el tipus de motiu i la mida del curs de disseny són en aquest cas molt diferents, presenta unes característiques tècniques particulars que la vinculen a la peça CDMT reg. 6470. LAMPAS llavorat, decoració per 2 trames llançades i 1 una trama espolinada que treballa creant efecte de “niu d’abella”. Fons en tafetà irregular per ordit (2-2-4) i decoració en tafetà . ORDIT - relació d’ordits: 2 ordits, en relació: 8 fils d’ordit de fons / 1 fil ordit de lligadura - matèria: ordit de fons: seda; color beix; fils simples; torsió Z ordit de lligadura: seda; color beix; fils simples; torsió Z - densitat: 88 fils d’ordit de fons / 11 fils d’ordit de lligadura - escalat: 2 fils d’ordit de fons . TRAMA - relació de trames : 4 trames, en relació: 1 trama de fons / 2 trames de decoració llançades 1 trama de fons / 2 trames de decoració llançades + 1 trama decoració espolinada - matèria: 1 trama de fons: seda; color beix; STA 2 trames de decoració llançades: seda; color vermell i verd fosc; STA 1 trama de decoració espolinada: tira de pell daurada (or de Xipre o oropel), entorxada Z; ànima de seda beix; torsió Z - densitat: 29-36 passades/cm - escalat: 1 passada . RAPORT de disseny: 7,5 x 6,5 . TELER: teler de llaços, ordit passat a punta i retorn