8821

(permalink)

8821

(permalink)
Identifier
8821
Acquisition
Rigol Fornaguera, Josep
Material
Depiction
Production time
Production place
Type of object

Description

Teixit rectangular amb la representació de Santa Rita de Talía dempeus sobre peanya, amb la palma del martiri a la mà dreta i un crucifix a la mà esquerra. Emmarcada sota un arc de mig punt, amb cartel·la amb inscripció i el Sagrat Cor dins d'un medalló a la part central. Inscripció a la cartel·la superior : "Salve Rita/dolorosa". Inscripció a peu de la imatge: "Sta.Rita de Talia como se venera en el Convento de Sta. Maria del Populo Agustinos Descalzos de Sevilla. Se gravo siendo sacristan el P.Fr.Josef de S.Agustin", "Inventado y delineado por el P.Fr.Justo del Espiritu Santo", "A: 1789"·"Fco.Gordillo fecit. Madrid". Sabem que fray Justo del Espíritu Santo va ser almoiner de l’orde dels Frares Descalços de sant Agustí, per un llibre titulat “Vida y virtudes del venerable Padre Fray Justo del Espíritu Santo, el limosnero, religioso de la orden de los descalzos de N.P.San Agustin”, escrita per P.Fr.Joseph de Sant Estevan, Predicador de la mateixa orde. Publicada a Madrid l’any 1657 (1697?).