2565

2565

Identifier
2565
Transfer of custody
Centre de Documentació i Museu Tèxtil - CDMT
Acquisition
Biosca, Josep
Material
Technique
Depiction
Dimension
16 cm (height)
44 cm (width)
Production time
Production place
Type of object

Description

Fragment de hizam o cinturó de dona utilitzat en dies de celebració. Està tallat tant en sentit longitudinal com transversal però conserva l’inicii de peça amb un fris de caràcter profilàctic i la marca del teixidor: la mà de Fàtima, una estrella octogonal que conté una flor de vuit pètals i un motiu cordiforme que corona els dos motius anteriors. Aquest tipus de peça pot arribar a tenir fins a 4 mt de llargària, és a dir, que de tota la peça, només en conservem una mostra molt petita del que devia ser la decoració completa. Podem observar dues parts amb diferents motius i materials: la primera part crea el disseny en seda groga sobre fons groc, amb una xarxa de petites fulles que fan losanges amb elements florals i vegetals en el seu interior; la segona part s’ha teixit amb fil metàl•lic sobre fons groc i repeteix l’esquema de xarxa en losange amb estrelles-flor polilobulades i un trèvol de quatre fulles en el centre. Un dels laterals conserva el voraviu original amb una sanefa imitant la forma d’un cordó. . DESCRIPCIÓ TÈCNICA: LAMPÀS brocat amb efecte de decoració per 2 trames llançades interrompudes; fons en sarja pesant de 3 (Z) i decoració en sarja de 3 lleugera (Z) . ORDIT - relació d’ordits: 2 ordits, en relació: 3 fils dobles d’ordit de fons / 1 fil d’ordit de lligadura - matèria: ordit de fons: seda; color groc; fils simples; torsió Z ordit de lligadura: seda; color groc; fils simples; torsió Z - densitat: 17 fils simples ordit lligadura + 51 fils dobles ordit de fons/cm - escalat: 3 fils dobles d’ordit de fons . TRAMA - proporció: 1 trama de fons / 1 trama decoració (A) 1 trama de fons / 1 trama de decoració (B) + trama d’acompanyament (C) / 1 trama de revers (A)* - matèria: 1 trama de fons: seda; color groc; STA 3 trames decoració: A. seda; color groc; STA B. fil metàl•lic entorxat en “S” sobre ànima de seda groga C. seda; color cru; treballa com trama d’acompanyament del fil entorxat; torsió “Z” * La trama (A) treballa com a trama de reforç per l’anvers quan és la trama metàl•lica la que fa la decoració - densitat: 17-19 passades/cm - escalat: 1 passada . VORAVIUS : conserva 1 cordelina formada per “x” fils de seda agrupats, de diferents colors, en torsió “Z” . RAPORT de disseny: dau d’ordit de 3,5 cm . TELER: teler de llaços amb l’ordit passat a punta i retorn